Controla un dispensador

1.350

Serveis/Torn

4680 usuaris

GesproWin

24 hores

Còpies de Seguretat en USB

T. Magnètiques, Claus Xip o RFID

PIN

 

COMPUTADOR PER A DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE

Litres subministrats

i instruccions

Lector

Teclat

IP100

 

 

L'IP100 és un computador de control desatès de carburants, dissenyat per a instal·lacions de consum propi, cooperatives agrícoles, companyies de transport, flotes de vehicles, etc.

 

 

Permet el servei amb accés restringit d'un dispensador de combustible, dirigint el control de fins a 4.680 usuaris i 1.350 serveis per torn.

 

Es pot programar per demanar a l'usuari un codi secret i els quilòmetres del vehicle abans d'autoritzar un subministrament.

 

El codi d'usuari, pot contenir també altres dades, límit de crèdit, data de caducitat, matrícula del vehicle, etc.

 

És capaç de portar un control d'existències de combustible, amb entrades a tanc, control del combustible i pot donar un avís quan la quantitat de combustible al tanc assoleixi un mínim prefixat.

 

Totes les operacions de subministrament realitzades són guardades en un llapis de memòria USB i registrades en un diari d'operacions per al seu tractament informatitzat.

 

Tots els paràmetres de l'IP100 poden ser configurats des de l'aplicació instal·lada a l'ordinador (GesproWin LITE).

 

L'enllaç amb l'ordinador pot ser  RS232, RS485, MÒDEM, GSM, RÀDIO, ETHERNET o WI-FI.

 

CARACTERÍSTIQUES

 

 • Compatible amb qualsevol assortidor mecànic, electrònic o mesurador de combustibles
 • Fins a 4680 usuaris
 • Torns de fins a1.350 serveis
 • Visor indicador del volum subministrat i instruccions
 • Accepta Targetes Pròpies Magnètiques, Claus, targetes RFID, Codis PIN per teclat, etc.
 • Teclat hermètic per introducció de codis PIN, de conductor, Km, hores, etc.
 • Emmagatzematge de seguretat de les dades i transvasament mitjançan llapis de memòria USB

Aplicació de gestió GesproWin LITE

 

 • Gestió de targetes: altes, baixes, modificacions, etc.
 • Gestió de PIN en targetes pròpies
 • Exportació de dades per a altres funcions
 • Gestió de descomptes i restriccions: imports màxims, volums, etc.
 • Gestió d'Albarans, Factures, Descomptes, Rebuts, etc.
 • Control d'existències en dipòsits
 • Llibre de registre de carburants bonificats

Opcions

 

 •  Dispensador de combustible amb IP100 incorporat

Accesorios para Estaciones de Servicio, S.L.U.

c/Islas Canarias, 1 - 10  -  28660 Boadilla del Monte (Madrid)

Inscrita en el R.M. de Madrid, Tomo 15.423, Libro 0, Folio 186 de la Sección 8ª de Sociedades, Hoja M-259012, Inscripción 1ª